Geen excuses om niet te trainen / No excuses not to train

“Geen tijd” of “ik ben te druk” is onzin.

“No time” or “i’m too busy” is nonsens.

2 uur per week trainen is maar 1,19% van je tijd. Maak je training (vitaliteit & gezondheid) net zo belangrijk als bijvoorbeeld je werkafspraken.

Training 2 hours a week is only 1.19% of your time. Make your training (Vitality & health) just as important as for example your work appointments.

Beweeg en geef je lichaam en geest de ontspanning en inspanning die het nodig heeft.

Move, and and give your body and mind the relaxation and effort it needs.

Taekwon.

Sabum Ad

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, inclusief Colin Bakker, boom, lucht, gras, buiten en natuur