Uniek resultaat en Top prestatie, maar liefst 5 nieuwe Zwarte Banders bij Taekwon-do School Dekker.

Afgelopen Zondag 17 Juni jl, vond er in de Dojang van TS.Dekker de Zwarte band / Dan-examens plaats.

5 leerlingen van Taekwon-do School Dekker gingen op voor hun Zwarte Band / 1ste Dan.

Na vele jaren van intensief trainen was het dan zover. De jongste deelnemer 15 jr. en de oudste 44 jr., lieten zien wat zij in hun mars hadden.

De ochtend begon met het lopen van meerdere Tuls (stijlpatronen) en werd gevolgd door Matsogi (stapsparring / aanval en verdediging met partner volgens vast voorschrift).

Na deze onderdelen ging men over in het laten zien van vrije oefeningen op een stoot / trapzak.

Het onderdeel Hosinsul (zelfverdediging) werd in een demonstratievorm door alle deelnemers individueel met hun vaste partner getoond.

Hierna kwam het sparren tegen meerdere tegenstander aan bod en moest men laten zien wat het is om zich te verdedigen tegen meerdere aanvallers tegelijk.

Als laatste fysieke onderdeel diende men Gye Pa (breektesten) hand en voettechnieken te laten zien op zowel houten als kunstof breekplanken. Een zeer spectaculair onderdeel waarbij men dus met hand en voet moet breken.

Op het gebied van theorie, diende men zijn / haar scriptie toe te lichten aan de leden van de examencommissie.
In deze scripties werden o.a.. de geschiedenis en ontstaan van Taekwon-do toegelicht, Taekwon-do heden ten dage en de visie op Taekwon-do naar de toekomst toe.
Daarnaast moest men ook zijn eigen levensverhaal en de weg naar zijn /haar Zwarte band omschrijven. Tevens werd er gevraagd om zijn / haar middellange en lange termijn visie als nieuwe Taekwon-do Ambasadeur te omschrijven (waar sta je over 5 jr. en wat wil je nog bereiken binnen TKD.

Na al deze inspanningen ging de examencommissie zich beraden en werd er in de vroege middag de uitslag bekend gemaakt.

Alle 5 de leden werden 1 voor 1 naar voren geroepen en kregen te horen wat de uitslag was.

Aaron Dekker, Ralp Dikmans, Linda Beekmans, Dinand Verhoeven en Max van Brunschot zijn allen benoemd tot Zwarte Band / 1ste Dan Taekwon-do.
Wat een topprestatie en groot succes, dat alle 5 de leden van TS.Dekker geslaagd zijn.

Dank aan iedereen die bijgedragen heeft aan dit mooie succes.

Bijzondere dank aan Sabum Aniel Jamal 5th Dan, Boosabum Atmane Qoubanne 3th Dan en Boosabum Stanley Portier 2th Dan
voor hun bijdrage als commissielid van het Dancollege

Namens de examencommissie, alle leden van TS.Dekker, ouders, familie en vrienden, feliciteren wij iedereen met het behalen van zijn / haar Zwarte Band.

Taekwon

Sabum Ad 6th Dan
Voorzitter Dancollege / Hoofdtrainer TS.Dekker.