TS.Dekker (Dojang) verhuist per 14 Nov. naar nieuwe locatie in Boxtel.

Beste leden, ouders/verzorgers, vrienden en bekenden van TS.Dekker.

Vanaf Dinsdag 14 November a.s. is onze Dojo verhuist naar de Prinses Amaliaschool Reginahof 3 te Boxtel.
De trainingstijden zijn weer hetzelfde als voorheen. Je kan deze ook zien op de prachtige poster die door niemand anders is gemaakt dan door onze kunstenaar Ralph Dikmans.

Trainingstijden.
Dinsdag van 18:30u t/m 19:30u Jeugd t/m 14
van 19:30u t/m 20:30u Junioren en Senioren

Donderdag van 18:30u t/m 19:30u Jeugd t/m 14
van 19:30u t/m 20:30u Junioren en Senioren

Zaterdag van 10:00u t/m 11:30u Jeugd, Junioren en Senioren

Iedere 1e woensdag van de maand kadertraining van 19:30u t/m 20:30u Deze is vanaf blauwe band.

Dekker’s Defense, zal gaan trainen op de Dinsdagavond van 20.30 tot 21.30 uur.

Wij hopen hiermee een hele mooie en positieve start te maken bij de Princes Amalia school. Wij zijn met open armen ontvangen en dit gaf gelijk een heel goed gevoel. Hier liggen weer mooie mogelijkheden voor de toekomst.
Bijgevoegd nog een paar foto’s waar we naar binnen moeten.
Het is een aparte ingang op de speelplaats. Deze deur zal opstaan totdat de training begint. Daarna gaat deze op slot en zal je indien je wat later bent moeten aanbellen.

Een extra grote dank wil ik uitspreken aan de volgende mensen, die de verhuizing mee mogenlijk hebben gemaakt:
Stanley Portier,Alex van Vreede, Ralph Dikmans, Alexander Beekmans, Aäron Dekker, Kevin van Weert, Raymond Verberk, San Schoonis, Lahsen Driouch, Remy Punt, Steffie Hendrikx-Schelle, Martien Schelle,en Joos jullie zijn enorme KANJERS.

Wij hopen hiermee jullie voldoende te hebben geïnformeerd.

Met Vriendelijke Groet,

Het bestuur van TS.Dekker

Voorzitter / Hoofdtrainer

Ad Dekker