Hart voor Elkaar

Beste allemaal,

Sedert enige tijd betrekt TS.Dekker zoals u weet in de Braken een eigen Dojo. TS.Dekker zou graag gebruik willen maken van puzzelmatten. Dit om zo de mensen met en zonder een motorische beperking in ieder geval veilig te kunnen laten trainen.

Helaas zijn de kosten voor puzzelmatten aan de erg hoge kant,
waardoor wij genoodzaakt zijn om hulp in te roepen van derden.

Nu heeft de Rabobank een concept bedacht waarbij het mogelijk is om voor ons als vereniging kans te maken op gelden afkomstig van derden. Wil u ons ook steunen, kijk dan eens op Hart voor Elkaar en zie bijgevoegde info.

Natuurlijk zijn u giften altijd en van harte welkom ook buiten dit mooie project om.

Alvast bedankt voor uw hulp.

Namens TS.Dekker

Sabum Ad Dekker
Voorzitter / Hoofdtrainer

hart voor elkaar info. 1

Hart voor Elkaar vervangt het huidige donatiebeleid van Rabobank Hart van De Meierij

Hart voor elkaar.pdf advertentie

Hart voor elkaar.pdf flyer