Aangepaste Trainingen i.v.m. Pasen en Meivakantie.

Beste leden en ouders,

I.v.m. Pasen zal de training van a.s. Zaterdag 19 April (Paas Zaterdag) en Maandag 21 April (2de Paasdag) komen te vervallen.

Donderdag 24 April is er dan een gezamenlijke training voor zowel de jeugd, junioren en senioren van 19.00 tot 20.30 uur.

Tevens zal er tijdens de Mei vakantie ook geen training zijn.

De Mei vakantie is van 26 April tot en met 5 Mei.

Vanaf Donderdag 8 Mei vinden de trainingen weer regulier plaats.

Alvast mede namens het bestuur een vrolijk Pasen toegewenst.

Gr,

Sabum Ad

Vrolijk Pasen 2014