TS.Dekker huldigt 5 leden met 10 jarig lidmaatschap

Gisteren werden er tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering maar liefst 5 leden van TS.Dekker gehuldigd ivm hun 10 jarig lidmaatschap.

Stanley Portier, Yasmine Portier, Frank de Man, Kevin van Weert en Alfons Bolsius werden in het zonnetje gezet door Sabum Ad en alle aanwezige leden en ouders.

Uit handen van Sabum Ad kregen allen een mooie herinnering aan hun 10 jarig lidmaatschap.

Tevens mocht Stanley Portier uit handen van Sabum Ad, ook nog een VVV Bon in ontvangst nemen
voor zijn 8 jarig inzet als zijnde Penningmeester. Stanley draagde gisteren dit stokje officieel over aan de nieuwe Penningmeester Rob van Wanrooij.

Taekyon